استفاده از تکنولوژی‌های نوین:

یکی از اهداف بنیان‌گذاران این شرکت استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی‌های نوین در جهت بهره‌وری و کارآیی حداکثری و کاهش قیمت تجهیزات به کار رفته در صنعت نفت و گاز بوده است.

•    در راستای برطرف کردن دغدغه‌های محیط‌زیستی و جلوگیری از آلودگی‌های نفتی به ویژه در سکوهای منطقه خلیج فارس، این شرکت با استفاده از آخرین فن‌آوری‌های روز دنیا (تکنولوژی CFU)، پساب نفتی را تصفیه کرده و به میزان قابل قبول استانداردهای جهانی و کنوانسیون‌های منطقه‌ای رسانده است.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    استفاده از High Performance Internals به منظور جداسازی آب و گاز از نفت در واحدهای تفکیک با استفاده از فن‌آوری‌های شرکت Zeta pdm انگلیس از دیگر فن‌آوری‌های نوین است که در سکوهای نفتی خلیج فارس با موفقیت طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی گردید.