خدمات شركت هيرگان انرژي فقط محدود به مهندسي خطوط لوله نمي باشد. اين شركت توانايي ارائه خدمات در زمينه كليه سيستم‌هاي انتقال مواد هيدروكربني از سر چاه به پالايشگاه را دارد و در اين راستا در طراحي خطوط لوله، خطوط تزريق، سيستم‌هاي جمع آوري و ... داراي تجربيات ارزنده اي مي‌باشد.اين خدمات در برگيرنده حالات مختلف فرآيندي شامل سيستم‌هاي فشار قوي، فشار ضعيف ، ترش، شيرين، چند فازه و... مي‌باشد و شامل:

 طراحي خطوط لوله

 طراحي خطوط لوله فشار قوي يا ضعيف

 خطوط لوله با قطر بالا

 آناليز تنش

 سيستم‌هاي نشت ياب

 ايستگاه‌هاي پمپاژ / تقويت/كاهش فشار