شركت مهندسي هيرگان انرژي در زمينه ذخيره سازي فرآورده‌هاي نفتي خدمات زير را ارائه مي‌نمايد:
     طراحي مخازن سقف ثابت و شناور
     مخازن كروي
     مخازن دوجداره تحت فشار
     سيستم‌هاي تخليه و بارگيري فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي