شركت هيرگان انرژي توانايي ارائه خدمات در رابطه با انواع تاسيسات پتروشيمي را دارد و با توجه به مطالعات انجام شده بهترين گزينه را انتخاب مي‌كند. خدمات مرتبط عبارتند از:
     تاسيسات فرآورش با همكاري شركتهاي صاحب ليسانس
     تاسيسات انبارش
     سيستم‌هاي انتقال مواد
     تجهيزات فرآورش و راكتور
     تجهيزات بسته بندي مواد شيميايي