تهیه مشخصات فنی و بسته خرید و تامین 15 عدد شیر موتوری (MOV) برای شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

•    مراحل مختلف انجام پروژه
-    تهیه مشخصات فنی و بسته خرید مربوط به 15 عدد شیر موتوری (در سایزهای 12 تا 24 اینچ)
-    استعلام از سازندگان مربوطه
-    انتخاب سازنده نهایی و عقد قرارداد
-    بازرسی و انجام تست های لازم (مانند FAT)
-    بسته بندی، حمل و تحویل به کارفرما
 
مشاور:  شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب/شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران