شركت هيرگان انرژي ارائه كننده انواع خدمات در خصوص پروژه‌هاي تصفيه آب و پساب در هر نوع و اندازه‌اي مي‌باشد. خدمات فني ما شامل خدمات عمراني، برق و ابزار دقيق، مكانيك، لوله گذاري، فرآورش و مديريت HSE مي‌باشد.
علاوه بر خدمات مذكور در خصوص پروژه‌هاي آب و پساب، متخصصين اين شركت جهت بازيافت آب، كنترل، سيستم‌هاي Sustainable Drainage، مهندسي فاضلاب، حفظ محيط زيست و خدمات مديريتي بر مبناي آخرين استاندارها توانايي دارند.
در صنايع نفت و گاز بخش‌هاي مرتبط به تصفيه پساب‌هاي نفتي توسط شركت هيرگان انرژي انجام مي‌شود كه منجر به توليد آب خروجي با ناخالصي كمتر ازppm 10 مي‌گردد.
مشتريان ما شامل كليه سازمانهاي مرتبط با آب و فاضلاب مي‌باشد.
خدمات ما- از ابتدا تا انتها- در بر گيرنده موارد زير مي‌باشد:
     شبكه جمع آوري
     طرح‌هاي استراتژيك
     بررسي و تعيين مناسب ترين روش تصفيه
     طراحي مفهومي، پايه و تفصيلي