خدمات مشاوره جهت بازیافت حرارت از گازهای خروجی زباله سوزهای واحد های بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد

•    اهداف پروژه  
امکان‌سنجی استفاده از حرارت گازهای خروجی زباله‌سوز جهت تولید بخار فشار بالا و تأثیر این اقدام بر نحوه انتشار گازها به محیط، در واحد چهارم بازیافت گوگرد شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد.
اهداف اصلی که در این پروژه مدنظر می‌باشد، عبارتند از:
1.    امکان‌سنجی فنی تولید بخار H.P از گازهای داغ خروجی زباله سوز مطابق با شرایط فرآیندی بخار H.P تولیدی پالایشگاه (در شرایط مختلف راندمان واحد بازیافت گوگرد)
2.    انجام شبیه‌سازی و مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های خروجی از دودکش زباله‌سوز به محیط پیرامون پالایشگاه در شرایط قبل و بعد از تولید بخار و تحلیل زیست محیطی آن
3.    تأثیر اجرای پروژه تولید بخار بر کلیه تجهیزات و شرایط فرآیندی واحد از جمله: تغییرات ایجاد شده بر میزان مکش و فشار معکوسی
(Back Pressure) که در واحد بازیافت گوگرد ایجاد خواهد شد (فشار کوره واکنش، فشار بسترهای کاتالیستی و ...)
•    احتياجات پروژه:
در راستاي نيل به اهداف پروژه این مشاور براساس اطلاعات جمع‌آوري شده نسبت به انجام بررسی‌های امکان‌پذیری فنی و مطالعات مفهومی اقدام خواهد نمود. مدارك تهيه شده بايد پوشش‌دهنده کلیه اهداف پروژه باشند.
خلاصه مراحل انجام پروژه عبارتند از :
-    جمع‌آوري اطلاعات و مطالعات ميداني از وضعيت موجود
-    تهيه اطلاعات فني واحد، شرايط محيطي و مدارك لازم
-    شبيه‌سازي فرآيندي و بررسي پارامترهاي مؤثر
-    تهيه مدرک توصیف فرآیندی و محاسبات لازم جهت انجام بررسی‌های امکان‌سنجی فنی
-    تهیه دیاگرام‌های فرآیندی
-    جستجو در بانك‌هاي اطلاعاتي و تهيه روش‌هاي عملياتي
-    بهينه‌سازي يكپارچه سيستم
-    انجام بررسی‌های ایمنی و محیط زیستی مورد نیاز
-    انجام بررسی‌های فرآیندی بر روی سایر تجهیزات واحد
-    تهيه و ارائه گزارش نهايي مطالعات مفهومی

مشاور : شركت مهندسي هیرگان انرژی
كارفرما : شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد