خدمات مهندسي و طراحي سيستم گازراني (Gas Lifting) ميدان درود در جزيره خارگ

•    اهداف پروژه
-    افزايش توليد نفت كارخانه‌های چهارگانه جزيره خارگ با نصب ايستگاه تقويت فشار براي افزايش فشار گازهاي حاصل از فرايند استخراج نفت‌خام و تزريق گاز فشار بالا به چاه‌هاي درود 1 و درود 2
•    شرح مراحل مختلف پروژه:
-    بررسي محل و گردآوري اطلاعات
-    بهره‌گیری آخرين فن‌آوري‌هاي روز جهان در زمينه طراحي فرآيندي پروژه
-    مطالعات و طراحي مهندسي مفهومي و مقايسه فني- اقتصادي گزينه‌ها
-    رعايت آخرين استاندارد ايمني و زيست محيطي HSE
-    انجام مهندسي پايه و طراحي بنيادي گزينه انتخاب شده
-    تهيه مدارك مناقصه به صورت طراحي، تأمين و اجرا EPC
•    شرح خدمات
-    طراحي ايستگاه فشار گازهاي جمع‌آوري شده از كارخانه‌های چهارگانه ابوذر، فروزان، درود1 و درود2 به ظرفيت 270 ميليون فوت مكعب گاز در روز
-    شبيه‌سازي و انتخاب گزينه برتر و تهيه دياگرام‌هاي فرايندي مربوطه
-    تهيه مباني طراحي

مشاور : شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران