افزايش ظرفيت تزريق گاز به ميدان نفتي سلمان

•    اهداف پروژه  
-    افزايش توان تزريق گاز از 60 ميليون متر مكعب استاندارد در روز به 120 ميليون متر مكعب استاندارد در روز با نصب اسكرابر جديد
-    افزايش توليد نفت ميدان سلمان با افزايش تزريق گاز به ميدان
•    شرح خدمات
-    بازديد محلي و گردآوري اطلاعات
-    طراحي بنيادي و تهيه M.T.O اوليه جهت خريد
-    طراحي تفصيلي و تهيه نقشه‌هاي اجرايي
-    انجام خدمات مهندسي خريد

مشاور : شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران