بهینه سازی سیستم آتش نشانی و F&G جزیره لاوان

در این پروژه از همكاري شرکت انگلیسی GSA Ltd. در زمينه طراحي فرآيندي و استفاده از آخرين فن‌آوري‌هاي روز جهان بهره گرفته شده است.
•    اهداف پروژه  
-    ايمن‌سازي توليد
-    رعايت آخرين استاندارد ايمني و زيست محيطي  (HSE)
•    مراحل مختلف انجام پروژه
-    بررسي محلي و گردآوري اطلاعات
-    مطالعات و طراحي مهندسي مفهومي و مقايسه فني- اقتصادي گزینه ها
-    انجام مهندسي پايه و طراحي بنيادي گزينه انتخاب شده
-    تهيه مدارك مناقصه به صورت طراحي، تأمين و اجرا EPC
•    شرح و محدوده انجام خدمات
-    بررسي كامل سيستم ايمني شامل اطفاء و اعلان حريق براي كليه تأسيسات نفتي، ساختمان‌هاي صنعتی و مسکونی در جزيره لاوان

 
 
مشاور:  شرکت مهندسی هیرگان انرژی با همكاري شركت GSA انگلستان
كارفرما : شركت نفت فلات قاره ایران