بررسی مشکلات فرآیندی کارخانجات چهارگانه خارگ

در این پروژه از همكاري شرکت انگلیسی GSA Ltd. در زمينه طراحي فرآيندي و استفاده از آخرين فن‌آوري‌هاي روز جهان بهره گرفته شده است.
•    اهداف پروژه  
-    بهينه‌سازي كيفيت نفت‌خام توليدي مطابق با استانداردهاي جهاني
-    افزايش عمر تأسيسات و كارخانه‌های توليد نفت براي 25 سال ديگر
-    ايمن‌سازي و ساده نمودن عمليات توليد
-    به حداقل رساندن هزينه‌هاي عملياتي و تعميراتي
-    رعايت آخرين استاندارد ايمني و زيست محيطي  (HSE)
•    مراحل مختلف انجام پروژه
-    بررسي محلي و گردآوري اطلاعات
-    مطالعات و طراحي مهندسي مفهومي و مقايسه فني- اقتصادي گزینه ها
-    بررسي و تكميل گزارش‌های بازرسي فني تجهيزات به منظور استفاده و يا عدم استفاده از تجهيزات موجود
-    انجام مهندسي پايه و طراحي بنيادي گزينه انتخاب شده
-    تهيه مدارك مناقصه به صورت طراحي، تأمين و اجرا EPC
•    شرح و محدوده انجام خدمات
-    كارخانه‌های چهارگانه جزيره خارگ شامل كارخانه‌های توليد نفت‌خام ابوذر، فروزان، درود 1 و درود 2 شامل بهينه‌سازي كامل تأسيسات مذكور و توليد نفت‌خام مطابق با استانداردهاي جهاني با حداقل هزينه
-    طراحي سيستم جامع ايمني شامل اطفاء و اعلان حريق جزيره خارگ
-    حذف و يا به حداقل رساندن آب همراه نفت با استفاده از پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌هاي روز
 
 
 مشاور:  شرکت مهندسی هیرگان انرژی با همكاري شركت GSA انگلستان
كارفرما : شركت نفت فلات قاره ایران