مطالعه بهینه سازی و توسعه تسهیلات فرآورش و جمع آوری نفت و گاز رامشیر

پروژه "مطالعه بهینه سازی و توسعه تسهیلات فرآورش و جمع آوری نفت و گاز رامشیر" در سه مرحله مطالعات مفهومی، مهندسی مقدماتی و تهیه بسته FEED و شرح کار مناقصه EPC در فاز بعدی انجام گردیده است.
مطالعات مفهومی
در مرحله مطالعات مفهومی با بررسی های صورت گرفته و مد نظر قرار دادن مشکلات و معضلات کنونی واحد بهره برداری و ایستگاه تقویت فشار گاز رامشیر، مانند عدم کفایت ظرفیت واحدهای فعلی جهت فرآورش و جمع آوری میزان نفت و گاز پیش بینی شده، قدیمی و فرسوده بودن تجهیزات و ادوات موجود، مناسب نبودن تسهیلات فعلی جهت فرآورش نفت نمکی، عدم وجود تسهیلات آزمایش چاه ها، عدم رعایت فاصله ایمن عملیاتی واحد موجود تا چاه شماره 1 رامشیر و عدم وجود ظرفیت آزاد نمکزدایی در واحدهای اطراف برای دریافت نفت نمکی میدان رامشیر، در نهایت مقرر گردید یک مجتمع فرآورشی نفت و گاز جدید شامل واحدهای بهره برداری، نمکردایی، ایستگاه تقویت فشار گاز و سرویس های جانبی، در نزدیکی واحدهای فعلی، مکان یابی و احداث گردد.
مهندسی مقدماتی
در مطالعات مقدماتی پس از انجام بررسی های مکان یابی مدارک مهندسی پایه جهت احداث مجتمع مورد نظر (به همراه کلیه نیازمندی های مربوطه) در دستور کار قرار گرفت.
ظرفیت واحدهای بهره¬برداری و نمک¬زدایی 55000 بشکه در روز و ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز حدود 120 میلیون فوت مکعب گاز در روز و با فشار افزایی تا 1330 پام نسبی می¬باشد. نفت نمک-زدایی شده از طریق دو خط لوله مجزا به مقاصد واحد بوستر امیدیه  و خط لوله پالاشگاه آبادان ارسال می¬گردد. گاز متراکم شده نیز از طریق سه خط لوله مجزا به مقاصد کارخانه گاز و گازمایع 2400، کارخانه گاز و گازمایع 300 و واحد تزریق گاز امتزاجی رامشیر ارسال می¬گردد. برق مجتمع از پست ممزوج سازی امیدیه تامین و به وسیله خط هوایی دو مداره 132 کیلوولت منتقل می شود. آب مورد نیاز مجتمع به میزان 7000 بشکه در روز، از محل طرح آبرسانی به مناطق جنوب شرق خوزستان (در شهر امیدیه) و به وسیله خط لوله غیرفلزی مدفون تأمین می¬گردد. گاز سوخت شیرین مورد نیاز مجتمع به میزان 5 میلیون فوت مکعب در روز از گازهای همراه نفت خود مجتمع تأمین خواهد شد. لازم به ذکر است جهت تکمیل این مطالعات، بررسی های میدانی/صحرایی (عملیات نقشه برداری و مطالعات مکانیک خاک)، مطالعات ارزیابی و شناسایی مخاطرات و راهکارهای آن (HAZOP/HAZID)، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه (EIA) و مطالعات پدافند غیرعامل انجام گرفت.
تهیه بسته FEED و شرح کار مناقصه EPC
بسته FEED شامل بخش های کتابچه مهندسی مقدماتی، کتابچه جامع ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و مجموعه مدارک تکمیلی می باشد که این مشاور نسبت به تهیه آن و شرح کار مناقصه EPC مربوطه اقدام نمود.
 
مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب