انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته FEED پروژه احداث واحد نمك‌زدايي کوپال آسماری و بنگستان

•    اهداف پروژه  

احداث يك كارخانه نمك‌زدايي شامل دو واحد مجزا براي فرآورش نفت نمكي كوپال آسماري به ظرفيت 55ه‌ب‌ر و كوپال بنگستان به ظرفيت 40 ه‌ب‌ر با استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد فرآيندي و سيستم‌هاي كنترل پيشرفته به طوري كه قادر به فرآورش نفت نمكي در حد مجاز كيفيت مناطق نفتخيز جنوب باشد.
 
•    شرح خدمات
در راستاي نيل به اهداف پروژه این مشاور  براساس اطلاعات جمع آوري شده جهت واحد موجود پازنان 2 و واحد جدید کوپال نسبت به انجام مهندسي مقدماتی و تهيه شرح كار و نقشه‌هاي مربوطه اقدام خواهد نمود. در اين مرحله بايد مدارك تهيه شده براي هر يك از واحدها بصورت مجزا بوده و از نظر شماره‌گذاري، مدارك و نقشه‌ها و نسخ مربوطه تفكيك شده باشندو براي هر يك از واحدها بصورت جداگانه امكان برگزاري مناقصه و واگذاري فاز بعدي پروژه فراهم شود. مدارك تهيه شده بايد براي كليه ديسيپلينهاي مختلف كاري (مكانيك و لوله‌كشي، سيويل، برق، كنترل و ابزار دقيق، خوردگي فلزات، مخابرات، ايمني و آتش‌نشاني و ...) بوده و براي انجام فاز بعدي پروژه و انجام مناقصه به روش EPC  از هر نظر مناسب و كامل باشند.
خلاصه مراحل انجام پروژه عبارتند از :
•    جمع آوري اطلاعات و مطالعات ميداني از وضعيت موجود
•    تهيه اطلاعات فني واحد،  شرايط محيطي و مدارك لازم براي طراحي مقدماتی
•    تهيه مباني طراحي مقدماتی و ارسال براي كارفرماي محترم جهت بررسي و تاييد
•    آناليز داده‌ها و پيشنهاد گزينه‌هاي عملياتي شامل گزینه های مختلف مکان یابی،انتخاب نوع مبدلها و
•     نمک گیرها،انتخاب روش بهینه جهت تصفیه پساب و...
•    شبيه سازي فرآيندي و بررسي پارامترهاي موثر
•    بررسي فني و اقتصادي گزينه‌ها و انتخاب گزينه برتر از لحاظ فني و اقتصادي
•    جلسه با كارفرماي محترم و ارائه گزينه برتر
•    تهيه مدارك  نهايي طراحي مقدماتی بر اساس گزینه تایید شده

 

مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب