ارائه خدمات مشاوره در انجام مطالعات پایه و FEED و تهیه اسناد مناقصه پیمانکار EPCF طرح ملی دیسپچینگ نفت و گاز

پروژه دیسپچینگ ملی نفت و گاز با هدف نظارت بر تولید، انتقال و صادرات نفت و گاز در یک مرکز دیسپچینگ متمرکز توسط شرکت ملی نفت ایران برای شرکت‌های تابعه‌ی این شرکت شامل:

•    شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب
•    شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
•    شرکت نفت فلات قاره ایران
•    شرکت نفت و گاز اروندان
•    شرکت نفت و گاز پارس
•    شرکت پایانه‌های نفتی ایران
تعریف شده است.
شرکت مهندسی و توسعه نفت‌ (PEDEC) به عنوان نماینده‌ی شرکت نفت ملی ایران مجری این طرح می‌باشد و شرکت مهندسی هیرگان انرژی به عنوان مشاور در مرحله مهندسی پایه، مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات سایت‌ها، آماده کردن مدارک مهندسی، آماده‌سازی مدارک مربوط به مناقصه EPCF و تهیه گزارش تخمین هزینه برای این پروژه را بر عهده دارد.
•    اهداف پروژه و نیازمندی‌ها:
هدفNIOC  در این پروژه افزایش امکان اندازه‌گیری و مونیتورینگ مشخصات فرآیندی مهم کارخانه‌های شرکت‌های تابعه (مانند واحدهای بهره‌برداری، پمپ‌خانه، ایستگاه‌های تقویت فشار، واحدهای NGL، واحدهای نمک‌زدایی و ...)، هم‌چنین انتقال آن توسط سیستم SCADA یکپارچه با هدف نظارت بر مراحل مختلف تولید نفت و گاز تولیدی و مدیریت توزیع و بهره‌برداری در سه لایه نظارتی شامل :
-    مراکز مانیتورینگ شرکت‌های بهره‌برداری نفت وگاز منطقه¬ها
-    مرکز مانیتوررینگ شرکت‌های تابعه NIOC
-    مرکز مانیتورینگ اصلی و پشتیبانی NIOC
برای محصولات کل شرکت‌های تابعه می‌باشد.
•    مزایا:
-    امکان گزارش‌گیری به موقع و جامع از چگونگی تولید و توزیع نفت و گاز و ارائه به سیستم‌های مدیریتی کشور برای تصمیم‌گیری مناسب
-    طراحی بهتر و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های آتی توسعه میادین و
سایت‌های نفتی و گازی
-     برنامه‌ریزی و طراحی مؤثر برای به روز شدن کارخانه‌های گاز و نفت
-    برنامه‌ریزی صحیح برای از مدار خارج کردن و یا تعمیر کارخانه‌ها


مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شركت مهندسی و توسعه نفت (متن)