شركت مهندسي هيرگان انرژي در سال 1382 توسط گروهي از مهندسان و مدیران کارآزموده و متخصص در زمینه طراحي و مهندسی، خدمات خريد، نظارت عالیه و مديريت کارگاهی، نصب، اجرا و راه اندازی پروژه‌هاي نفت‌، گاز، صنايع پالایشگاهی  و پتروشيمي‌، خطوط لوله انتقال‌، نيروگاه‌هاي برق و تصفيه خانه‌هاي صنعتي و شهري – با خط مشی کلی زیر- بنيان گرديد:

 

 1. ارائه خدمات با كيفيت مطلوب و بهينه در زمان بندی مقرر در راستاي تحقق رضايت کارفرمایان، به عنوان پيمانكار EPC.

 2. مديريت و هدايت پروژه‌ها در طراحی و مهندسی، خرید، نصب، اجرا و راه اندازی برای انجام خدمات مطابق برنامه و براساس بودجه اوليه.

 3. درك و برآورده كردن نيازهاي کارفرمایان و تعهد كامل به اجرای الزامات قانونی و قراردادی.

 4. همكاري نزديك، صمیمانه و صادقانه با كارفرمايان و پذيرش مسؤوليت براي كاهش خطرات و استفاده و ايجاد فرصت براي كسب مقاصد تعیین شده در پروژه.

 5. استفاده از فناوري هاي نوين و رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي.

 6. استفاده از تجارب موفق شركت‌هاي همكار داخلي و خارجي و جستجو جهت یافتن راهکارهای نوين براي توسعه و نوآوري در راستای كاهش زمان و هزينه انجام پروژه‌ها.

 7. برنامه‌ريزي و كنترل پروژه صحیح و متناسب در راستای تحقق اهداف تعریف شده در پروژه ها.

 8. سرلوحه قرار دادن كيفيت در خدمات طراحي‌ و مهندسي، خريد تجهيزات و اقلام، نصب و اجرا، ضمن توجه به برنامه زماني و التزام و تعهد به تداوم خدمات مورد نیاز تا راه‌اندازي و تحويل بدون نقص پروژه‌ها.

 9. حركت در جهت توسعه پايدار، افزايش بهره برداري و انطباق كامل با استانداردهاي مربوط به سلامت كاركنان و حفظ محيط زيست و دستیابی به عملکرد پایدار و مسئولانه HSE.

 10. ايجاد انگيزه در كاركنان به عنوان سرمايه هاي اصلي شركت، در جهت افزايش بهره وري و توسعه دانش فنی.

 11. شناسايي، ارزيابي،‌ حذف و يا كنترل موثر مخاطرات در شرايط اضطراري.

 12. ارزيابي عملكرد و بهبود مستمر نظام مديريت QHSE در جهت پيشبرد اهداف مورد نظر.