شركت مهندسي هيرگان انرژي توسط گروهي از مهندسان با تجربه در مهندسي، طراحي، خدمات خريد و مديريت اجرايي پروژه‌هاي صنايع نفت‌، گاز و پتروشيمي‌، خطوط انتقال‌، نيروگاه‌هاي برق و تصفيه خانه‌هاي صنعتي و شهري بنيان گرديده است.


•    گروه مهندسان تشكيل‌دهنده هيرگان انرژی به مديريت و هدايت پروژه‌ها و ايجاد روابط مستحكم و صميمانه با كارفرمايان برای انجام خدمات مطابق برنامه و براساس بودجه اوليه اعتقاد داشته و كسب شهرت نموده است.
•    گروه برنامه‌ريزي و كنترل پروژه به عنوان بازوي توانمند مديريت پروژه علاوه بر برنامه‌ريزي، عهده‌دار جمع‌آوري و نگهداري مكاتبات، اسناد و مدارك توليد شده توسط بخش‌هاي مهندسي و در نهايت تهيه كتابچه‌هاي طراحي مي‌باشد.
•    اين شركت با عنايت به EPC بودن پروژه‌ها ضمن توجه به برنامه زماني همواره كيفيت را سرلوحه انجام خدمات طراحي‌، مهندسي و به ويژه خريد تجهيزات و لوازم پروژه‌ها قرار داده و خود را ملزم و متعهد به تداوم خدمات مهندسي تا راه‌اندازي و تحويل بدون نقص پروژه‌ها مي‌داند.
•    تلاش و كوشش مستمر ما‌، استفاده از تجارب موفق شركت‌هاي همكار داخلي و خارجي و پيدا كردن راهکارهای نوين براي توسعه و نوآوري در راستای كاهش زمان و هزينه انجام پروژه‌ها مي‌باشد.
•    همكاري نزديك و صادقانه با كارفرمايان و پذيرش مسئوليت براي كاهش خطرات و استفاده و ايجاد فرصت براي كسب منافع بيشتر در رأس اهداف مديريت پروژه‌هاي شركت مي‌باشد.