دیر پروژه حفاری ۲۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران از اتمام عملیات حفر و تکمیل ۱۶ حلقه چاه در این میدان در راستای اجرای این پروژه خبر داد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، منوچهر اسدی با بیان اینکه پروژه حفاری چاه های توسعه ای در میدان آزادگان جنوبی از  از شهریورماه سال ۹٥کلید خورده است، گفت: با توجه به اینکه شرکت متن به عنوان مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، شمار چاه ها را از ۲۰ حلقه به ۲۳ حلقه افزایش داده است، پیش بینی می شود این پروژه تا خردادماه ۹۸ به مرحله پایان کار برسد.

اسدی اظهار کرد: هم اکنون حفاری ۱۶ حلقه چاه از میان ۲۳ حلقه به اتمام رسیده و تحویل کارفرما شده است. حفاری هفت حلقه چاه باقیمانده نیز با درصد پیشرفت ۹۰ در مرحله اتمام کار هستند.

وی توضیح داد: برای حفر ۱۶ حلقه چاه میدان آزادگان جنوبی، ۶ دستگاه حفاری سنگین مدیریت عملیات خشکی – ۴ در منطقه بکارگیری شدند. براساس محاسبات به عمل آمده در خصوص حفر این چاه ها تا کنون بیش از ۷۲ هزار متر حفاری گزارش شده است.

به گفته اسدی، با احتساب حفاری بیش از ۴۰ حلقه چاه در سال گذشته، شرکت ملی حفاری ایران، حفاری  و تکمیل ۵۶ حلقه چاه در این میدان نفتی مشترک را در کارنامه خود دارد و نقش مهمی در تولید از این میدان ایفا کرده است .

وی با بیان اینکه دستگاه های حفاری مورد استفاده در پروژه آزادگان جنوبی به سیستم مدیریت پسماند با هدف حفظ اکوسیستم آب و خاک و محیط زیست منطقه، مجهز است، افزود: از نکات برجسته در این پروژه با توجه به اجرای آن به صورت کلید در دست، استفاده حداکثری از قطعات و تجهیزات و کالا و مواد مورد نیاز از منابع و تولیدات داخلی است.

اسدی اعلام کرد:  شرکت ملی حفاری ایران به تازگی با حضور در مناقصه شرکت متن برنده حفاری ۱۰ حلقه چاه دیگر در  این موقعیت عملیاتی شده است. تامین مقدمات اجرای این پروژه نیز در حال انجام است و به زودی با حفر یک حلقه چاه توصیفی (ارزیابی) کلید خواهد خورد.

تاریخ خبر : دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

منبع خبر: شانا