•    اهداف پروژه
جداسازي نفت از آب و گاز همراه با آن به كمك جداكننده هاي سه فازي داراي اجزاي داخلي با راندمان بالا
شرح خدمات :
-    مطالعه CFD بر روي جداكننده هاي مورد نظر با در نظر گرفتن آخرين دستاوردهاي علمي روز در زمينه فناوري جداسازي سه فازي نفت از آب و گاز و طراحي اين جدا كننده ها به همراه اجزاي داخلي مناسب
-    انجام محاسبات فرآيندي و مكانيكي مربوط به جداكننده هاي مورد نظر و تهيه نقشه‌هاي ساخت آنها
-    تهيه مواد اوليه مورد نياز  جهت ساخت
-    ساخت قطعات و ادوات داخلي
-    ساخت مخازن تحت فشار مربوطه به همراه ساپورتهاي داخلي مورد نياز
-    نصب  اجزاي داخلي در مخازن جداكننده ها
-    آماده سازي نهايي جداكننده ها جهت راه اندازي بر روي سكوي نصر


پیمانکار: شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما: شرکت دریا ساحل (کارفرمای اصلی شركت نفت فلات قاره ایران)